MultipleIterator::getFlags

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

MultipleIterator::getFlagsGets the flag information

Descrierea

public MultipleIterator::getFlags ( ) : int

Gets information about the flags.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Information about the flags, as an int.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top