PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

MultipleIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

MultipleIterator::rewindRewinds all attached iterator instances

Descrierea

public MultipleIterator::rewind ( ) : void

Rewinds all attached iterator instances.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top