MultipleIterator::setFlags

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

MultipleIterator::setFlagsSets flags

Descrierea

public MultipleIterator::setFlags ( int $flags ) : void

Sets flags.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

flags

The flags to set, according to the Flag Constants

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top