PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

MultipleIterator::valid

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

MultipleIterator::validChecks the validity of sub iterators

Descrierea

public MultipleIterator::valid ( ) : bool

Checks the validity of sub iterators.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns true if one or all sub iterators are valid depending on flags, otherwise false

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top