PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

SqlStatementResult::getGeneratedIds

(No version information available, might only be in Git)

SqlStatementResult::getGeneratedIdsGet generated ids

Descrierea

public mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getGeneratedIds ( ) : array

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

An array of generated _id's from the last operation, or an empty array if there are none.

Exemple

Example #1 mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getGeneratedIds() example

<?php

/* ... */

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top