PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

SqlStatementResult::getLastInsertId

(No version information available, might only be in Git)

SqlStatementResult::getLastInsertIdGet last insert id

Descrierea

public mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getLastInsertId ( ) : String

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The ID for the last insert operation.

Exemple

Example #1 mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getLastInsertId() example

<?php

/* ... */

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top