PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Opțiuni de configurare MySQL
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
mysql.allow_local_infile "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.trace_mode "0" PHP_INI_ALL  
mysql.default_port NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_socket NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_host NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_user NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_password NULL PHP_INI_ALL  
mysql.connect_timeout "60" PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

mysql.allow_local_infile integer

Permite accesul, din perspectiva PHP, la fișiere locale cu interpelări LOAD DATA

mysql.allow_persistent boolean

Indică dacă vor fi permise conexiuni persistente la MySQL.

mysql.max_persistent integer

Numărul maximal de conexiuni persistente la MySQL per proces.

Numărul maximal de conexiuni MySQL per proces, inclusiv conexiuni persistente.

mysql.trace_mode boolean

Modul de trasare. Când mysql.trace_mode este activat, vor fi afișate avertizări pentru scanări ale tabelelor/indicilor, seturi de rezultate neeliberate și erori SQL. (Introdus în PHP 4.3.0)

mysql.default_port string

Numărul implicit al portului TCP utilizat pentru conectarea la serverul de baze de date, dacă nu este specificat un alt port. Dacă nu este specificată o valoare implicită, numărul portului va fi obținut din variabila de mediu MYSQL_TCP_PORT, înregistrarea mysql-tcp din /etc/services, sau din constanta MYSQL_PORT de la momentul compilării în această ordine. Win32 va utiliza numai constanta MYSQL_PORT.

mysql.default_socket string

Numele implicit al socket-ului utilizat pentru conectarea la un server de baze de date local, dacă nu este specificat numele unui alt socket.

mysql.default_host string

Denumirea implicită a serverului de baze de date, în caz că nu se specifică o altă denumire. Nu se aplică în modul SQL securizat.

mysql.default_user string

Numele implicit al utilizatorului pentru a fi utilizat la conectarea la serverul de baze de date, dacă nu este specificat un alt nume. Nu se aplică în modul SQL securizat.

mysql.default_password string

Parola implicită pentru a fi utilizată la conectarea la serverul de baze de date, dacă nu este specificată o altă parolă. Nu se aplică în modul SQL securizat.

mysql.connect_timeout integer

Timeout-ul la conectare în secunde. Pe Linux acest timeout este de asemenea utilizat la așteptarea primului răspuns de la server.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-31
JM
13 years ago
mysql_default_socket can take a filename as the argument.  By default--at least with the default configuration provided by Mac OS X 10.5--it is /var/mysql/mysql.sock.  If necessary, you can edit your php.ini to change it to /tmp/mysql.sock.
up
-36
frodenius
13 years ago
you can also easily work around the issue if you simply create a symbolic link to the socket by executing the following in terminal:

sudo mkdir /var/mysql
sudo ln -s /tmp/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock

[EDIT BY danbrown AT php DOT net: Typo spotted by (asterizk AT me DOT com) - "should probably say 'sudo ln -s ...'"]
To Top