PHP 8.1.0 Alpha 2 available for testing

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

Este posibil de specificat fanioane-client suplimentare pentru funcțiile mysql_connect() și mysql_pconnect(). Următoarele constante sunt definite:

Constante ale clientului MySQL
Constantă Descriere
MYSQL_CLIENT_COMPRESS Utilizează protocolul de compresie
MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE Permite spațiu după denumirea funcției
MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE Permite o inactivitate cu durata de interactive_timeout secunde (în loc de wait_timeout) înainte de a închide conexiunea.
MYSQL_CLIENT_SSL Utilizează criptarea SSL. Acest fanion este disponibil numai începând cu versiunea 4.x sau ulterioară a bibliotecii-client MySQL. Versiunea 3.23.x este inclusă atât în PHP 4, cât și în binarele Windows ale PHP 5.

Funcția mysql_fetch_array() utilizează o constantă pentru diferite tipuri ale tablourilor rezultante. Următoarele constante sunt definite:

Constante MySQL fetch
Constantă Descriere
MYSQL_ASSOC Coloanele sunt întoarse într-un tablou având în calitate de indice denumirea câmpului.
MYSQL_BOTH Coloanele sunt întoarse într-un tablou având atât un indice numeric, cât și denumirea câmpului în calitate de indice.
MYSQL_NUM Coloanele sunt întoarse într-un tablou având un indice numeric către câmpuri. Acest indice începe cu 0, primul câmp din rezultat.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
7
frak at gingerhq dot net
9 years ago
If you're using stored procedures and mysql_error() returns "PROCEDURE storedProcedureName can't return a result set in the given context", you need to pass an additional flag (CLIENT_MULTI_RESULTS) to mysql_connect() as such:
mysql_connect($hostname, $username, $password, true, 131072);

Some other sources say that you should use 65536. 65536 is actually the flag to allow multiple statements in a single mysql_query(), and is a security issue. The reason it allows you to receive results from stored procedures is because it implies 131072. To be safe, use 131072 over 65536.
up
7
pcdinh at phpvietnam dot net
11 years ago
Other client flags extracted from MySQL client source

#define CLIENT_LONG_PASSWORD 1 /* new more secure passwords */
#define CLIENT_FOUND_ROWS 2 /* Found instead of affected rows */
#define CLIENT_LONG_FLAG 4 /* Get all column flags */
#define CLIENT_CONNECT_WITH_DB 8 /* One can specify db on connect */
#define CLIENT_NO_SCHEMA 16 /* Don't allow database.table.column */
#define CLIENT_COMPRESS 32 /* Can use compression protocol */
#define CLIENT_ODBC 64 /* Odbc client */
#define CLIENT_LOCAL_FILES 128 /* Can use LOAD DATA LOCAL */
#define CLIENT_IGNORE_SPACE 256 /* Ignore spaces before '(' */
#define CLIENT_PROTOCOL_41 512 /* New 4.1 protocol */
#define CLIENT_INTERACTIVE 1024 /* This is an interactive client */
#define CLIENT_SSL 2048 /* Switch to SSL after handshake */
#define CLIENT_IGNORE_SIGPIPE 4096 /* IGNORE sigpipes */
#define CLIENT_TRANSACTIONS 8192 /* Client knows about transactions */
#define CLIENT_RESERVED 16384 /* Old flag for 4.1 protocol */
#define CLIENT_SECURE_CONNECTION 32768 /* New 4.1 authentication */
#define CLIENT_MULTI_STATEMENTS 65536 /* Enable/disable multi-stmt support */
#define CLIENT_MULTI_RESULTS 131072 /* Enable/disable multi-results */
#define CLIENT_REMEMBER_OPTIONS (((ulong) 1) << 31)
up
-4
Contact at LinuxIntro dot com
12 years ago
When you connect and expect to use a stored procedure,you must pass a special flag to MySQL via the connect command, otherwise you will not get the results returned, and it will result in this error:
PROCEDURE AlexGrim.GetStats_ForumCategories can't return a result set in the given context

To fix this, change you connection string, adding ",false,65536" as the last 2 fields:
$this->con = mysql_connect($this->h,$this->u,$this->p,false,65536);
To Top