Tipurile resurselor

Există două tipuri de resurse utilizate în modulul MySQL. Primul este identificatorul legăturii pentru o conexiune la baza de date, al doilea este o resursă care menține rezultatul unei interpelări.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top