PHP 7.4.24 Released!

mysqli_stmt::free_result

mysqli_stmt_free_result

(PHP 5, PHP 7)

mysqli_stmt::free_result -- mysqli_stmt_free_resultFrees stored result memory for the given statement handle

Descrierea

Stil obiect-orientat

public mysqli_stmt::free_result ( ) : void

Stil procedural

mysqli_stmt_free_result ( mysqli_stmt $stmt ) : void

Frees the result memory associated with the statement, which was allocated by mysqli_stmt_store_result().

Parametri

stmt

Numai stilul procedural: Un identificator al declarației întors de mysqli_stmt_init().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top