PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

mysqli_stmt::next_result

mysqli_stmt_next_result

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

mysqli_stmt::next_result -- mysqli_stmt_next_resultReads the next result from a multiple query

Descrierea

Stil obiect-orientat

public mysqli_stmt::next_result ( ) : bool

Stil procedural:

mysqli_stmt_next_result ( mysql_stmt $stmt ) : bool

Reads the next result from a multiple query.

Parametri

stmt

Numai stilul procedural: Un identificator al declarației întors de mysqli_stmt_init().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Emits an E_STRICT level error if a result set does not exist, and suggests using mysqli_stmt::more_results() in these cases, before calling mysqli_stmt::next_result().

Doar driver-ul original al MySQL

Disponibil numai cu mysqlnd.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top