PHP 7.4.24 Released!

mysqli_stmt::reset

mysqli_stmt_reset

(PHP 5, PHP 7)

mysqli_stmt::reset -- mysqli_stmt_resetResets a prepared statement

Descrierea

Stil obiect-orientat

public mysqli_stmt::reset ( ) : bool

Stil procedural

mysqli_stmt_reset ( mysqli_stmt $stmt ) : bool

Resets a prepared statement on client and server to state after prepare.

It resets the statement on the server, data sent using mysqli_stmt_send_long_data(), unbuffered result sets and current errors. It does not clear bindings or stored result sets. Stored result sets will be cleared when executing the prepared statement (or closing it).

To prepare a statement with another query use function mysqli_stmt_prepare().

Parametri

stmt

Numai stilul procedural: Un identificator al declarației întors de mysqli_stmt_init().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top