PHP 7.4.24 Released!

mysqli::close

mysqli_close

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::close -- mysqli_closeCloses a previously opened database connection

Descrierea

Stil obiect-orientat

public mysqli::close ( ) : bool

Stil procedural

mysqli_close ( mysqli $link ) : bool

Closes a previously opened database connection.

Conexiunile MySQL non-persistente deschise și seturile de rezultate sunt automat distruse atunci când un script PHP își încheie execuția. Deci închiderea în mod explicit a conexiunilor deschise și eliberarea seturilor de rezultate sunt opționale, însă sunt recomandata. Aceasta va întoarce imediat resursele către PHP și MySQL, ceea ce poate îmbunătăți performața. Pentru informații suplimentare accesați eliberarea resurselor

Parametri

link

Numai stilul procedural: Un identificator al legăturii întors de mysqli_connect() sau mysqli_init()

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

See mysqli_connect().

Note

Notă:

mysqli_close() will not close persistent connections. For additional details, see the manual page on persistent connections.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-38
php at dafydd dot com
12 years ago
I've had situations where database connections appeared to persist following php execution. So, now, my __destructor function explicitly contains a $cxn->close(). It hurts nothing, and helps avoid memory leaks.
To Top