PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

mysqli::savepoint

mysqli_savepoint

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

mysqli::savepoint -- mysqli_savepointSet a named transaction savepoint

Descrierea

Stil obiect-orientat

public mysqli::savepoint ( string $name ) : bool

Stil procedural:

mysqli_savepoint ( mysqli $link , string $name ) : bool

This function is identical to executing $mysqli->query("SAVEPOINT `$name`");

Parametri

link

Numai stilul procedural: Un identificator al legăturii întors de mysqli_connect() sau mysqli_init()

name

The identifier of the savepoint.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top