mysqli::set_local_infile_default

mysqli_set_local_infile_default

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::set_local_infile_default -- mysqli_set_local_infile_defaultUnsets user defined handler for load local infile command

Descrierea

mysqli_set_local_infile_default ( mysqli $link ) : void

Deactivates a LOAD DATA INFILE LOCAL handler previously set with mysqli_set_local_infile_handler().

Parametri

link

Numai stilul procedural: Un identificator al legăturii întors de mysqli_connect() sau mysqli_init()

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

See mysqli_set_local_infile_handler() examples

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top