Șoricel

constante ale șoricelului
constanta semnificația
NCURSES_BUTTON1_RELEASED - NCURSES_BUTTON4_RELEASED butonul (1-4) a fost eliberat
NCURSES_BUTTON1_PRESSED - NCURSES_BUTTON4_PRESSED butonul (1-4) a fost apăsat
NCURSES_BUTTON1_CLICKED - NCURSES_BUTTON4_CLICKED butonul (1-4) a fost apăsat
NCURSES_BUTTON1_DOUBLE_CLICKED - NCURSES_BUTTON4_DOUBLE_CLICKED butonul (1-4) a fost apăsat dublu
NCURSES_BUTTON1_TRIPLE_CLICKED - NCURSES_BUTTON4_TRIPLE_CLICKED butonul (1-4) a fost apăsat triplu
NCURSES_BUTTON_CTRL ctrl a fost apăsat în timpul apăsării butonului șoricelului
NCURSES_BUTTON_SHIFT shift a fost apăsat în timpul apăsării butonului șoricelului
NCURSES_BUTTON_ALT alt a fost apăsat în timpul apăsării butonului șoricelului
NCURSES_ALL_MOUSE_EVENTS raportează toate evenimentele șoricelului
NCURSES_REPORT_MOUSE_POSITION raportează poziția șoricelului
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top