PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Network Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
define_syslog_variables "0" PHP_INI_ALL Deprecated in PHP 5.3.0. Removed in PHP 5.4.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

define_syslog_variables bool

Whether or not to define the various syslog variables (e.g. $LOG_PID, $LOG_CRON, etc.). Turning it off is a good idea performance-wise. At runtime, you can define these variables by calling define_syslog_variables().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top