Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP. Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/newt.

In order to use these functions you must compile CGI or CLI PHP with newt support by using the --with-newt[=DIR] configure option.

Notă:

This extension is not available for Windows platform.

You may need also curses and slang libraries, in order to compile this extension. To specify locations of these libraries, use the following configuration options: --with-curses-dir=/path/to/libcurses --with-slang-dir=/path/to/libslang

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top