NumberFormatter::setAttribute

numfmt_set_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::setAttribute -- numfmt_set_attributeSet an attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

public NumberFormatter::setAttribute ( int $attr , int $value ) : bool

Stil procedural

numfmt_set_attribute ( NumberFormatter $fmt , int $attr , int $value ) : bool

Set a numeric attribute associated with the formatter. An example of a numeric attribute is the number of integer digits the formatter will produce.

Parametri

fmt

NumberFormatter object.

attr

Attribute specifier - one of the numeric attribute constants.

value

The attribute value.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 numfmt_set_attribute() example

<?php
$fmt 
numfmt_create'de_DE'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Digits: ".numfmt_get_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS2);
echo 
"Digits: ".numfmt_get_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Example #2 OO example

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'de_DE'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Digits: ".$fmt->getAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS2);
echo 
"Digits: ".$fmt->getAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Digits: 3
1.234.567,891
Digits: 2
1.234.567,89

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top