PHP 7.4.24 Released!

OAuth::setCAPath

(PECL OAuth >= 0.99.8)

OAuth::setCAPathSet CA path and info

Descrierea

public OAuth::setCAPath ( string $ca_path = ? , string $ca_info = ? ) : mixed

Sets the Certificate Authority (CA), both for path and info.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

ca_path

The CA Path being set.

ca_info

The CA Info being set.

Valorile întoarse

Returns true on success, or false if either ca_path or ca_info are considered invalid.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL oauth 1.0.0 Anterior întorcea null în caz de eșec, în loc de false.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top