The PHP Online Conference 2021

OAuth::setCAPath

(PECL OAuth >= 0.99.8)

OAuth::setCAPathSet CA path and info

Descrierea

public OAuth::setCAPath ([ string $ca_path [, string $ca_info ]] ) : mixed

Sets the Certificate Authority (CA), both for path and info.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

ca_path

The CA Path being set.

ca_info

The CA Info being set.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success, or FALSE if either ca_path or ca_info are considered invalid.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
1.0.0 Anterior întorcea NULL în caz de eșec, în loc de FALSE.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top