The PHP Online Conference 2021

OAuth::setNonce

(PECL OAuth >= 0.99.1)

OAuth::setNonceSet the nonce for subsequent requests

Descrierea

public OAuth::setNonce ( string $nonce ) : mixed

Sets the nonce for all subsequent requests.

Parametri

nonce

The value for oauth_nonce.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success, or FALSE if the nonce is considered invalid.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
1.0.0 Anterior întorcea NULL în caz de eșec, în loc de FALSE.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top