PHP 7.4.24 Released!

OAuth::setRequestEngine

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setRequestEngineThe setRequestEngine purpose

Descrierea

public OAuth::setRequestEngine ( int $reqengine ) : void

Sets the Request Engine, that will be sending the HTTP requests.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

reqengine

The desired request engine. Set to OAUTH_REQENGINE_STREAMS to use PHP Streams, or OAUTH_REQENGINE_CURL to use Curl.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

Emits an OAuthException exception if an invalid request engine is chosen.

Exemple

Example #1 OAuth::setRequestEngine() example

<?php
$consumer 
= new OAuth();

$consumer->setRequestEngine(OAUTH_REQENGINE_STREAMS);
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top