PHP 7.4.24 Released!

OAuth::setRSACertificate

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setRSACertificateSet the RSA certificate

Descrierea

public OAuth::setRSACertificate ( string $cert ) : mixed

Sets the RSA certificate.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

cert

The RSA certificate.

Valorile întoarse

Returns true on success, or false on failure (e.g., the RSA certificate cannot be parsed.)

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL oauth 1.0.0 Anterior întorcea null în caz de eșec, în loc de false.

Exemple

Example #1 An OAuth::setRsaCertificate() example

<?php
$consume 
= new OAuth('1234'''OAUTH_SIG_METHOD_RSASHA1);

$consume->setRSACertificate(file_get_contents('test.pem'));
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top