PHP 7.4.24 Released!

OAuth::setTimestamp

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setTimestampSet the timestamp

Descrierea

public OAuth::setTimestamp ( string $timestamp ) : mixed

Sets the OAuth timestamp for subsequent requests.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

timestamp

The timestamp.

Valorile întoarse

Returns true, unless the timestamp is invalid, in which case false is returned.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL oauth 1.0.0 Anterior întorcea null în caz de eșec, în loc de false.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top