PHP 7.4.8 Released!

OAuthProvider::addRequiredParameter

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::addRequiredParameterAdd required parameters

Descrierea

final public OAuthProvider::addRequiredParameter ( string $req_params ) : bool

Add required oauth provider parameters.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

req_params

The required parameters.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
me at thomashunter dot name
7 years ago
This method can be used for adding non-standard parameters required by your application, as well as parameters within the spec.

<?php
$Provider
->addRequiredParameter("permissions");
$Provider->addRequiredParameter("oauth_callback");
To Top