OAuthProvider::consumerHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::consumerHandlerSet the consumerHandler handler callback

Descrierea

public OAuthProvider::consumerHandler ( callable $callback_function ) : void

Sets the consumer handler callback, which will later be called with OAuthProvider::callConsumerHandler().

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

callback_function

The callable functions name.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 Example OAuthProvider::consumerHandler() callback

<?php
function lookupConsumer($provider) {

    if (
$provider->consumer_key === 'unknown') {
        return 
OAUTH_CONSUMER_KEY_UNKNOWN;
    } else if(
$provider->consumer_key == 'blacklisted' || $provider->consumer_key === 'throttled') {
        return 
OAUTH_CONSUMER_KEY_REFUSED;
    }

    
$provider->consumer_secret "the_consumers_secret";

    return 
OAUTH_OK;
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top