PHP 7.4.8 Released!

OAuthProvider::removeRequiredParameter

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::removeRequiredParameterRemove a required parameter

Descrierea

final public OAuthProvider::removeRequiredParameter ( string $req_params ) : bool

Removes a required parameter.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

req_params

The required parameter to be removed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top