LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

OAuthProvider::reportProblem

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::reportProblemReport a problem

Descrierea

final public static OAuthProvider::reportProblem ( string $oauthexception [, bool $send_headers = TRUE ] ) : string

Pass in a problem as an OAuthException, with possible problems listed in the OAuth constants section.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

oauthexception

The OAuthException.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top