PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

OAuthProvider::setParam

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::setParamSet a parameter

Descrierea

final public OAuthProvider::setParam ( string $param_key [, mixed $param_val ] ) : bool

Sets a parameter.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

param_key

The parameter key.

param_val

The optional parameter value.

To exclude a parameter from signature verification, set its value to NULL.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top