PHP Conference China 2020

OAuthProvider::tokenHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::tokenHandlerSet the tokenHandler handler callback

Descrierea

public OAuthProvider::tokenHandler ( callable $callback_function ) : void

Sets the token handler callback, which will later be called with OAuthProvider::callTokenHandler().

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

callback_function

The callable functions name.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 Example OAuthProvider::tokenHandler() callback

<?php
function tokenHandler($provider) {
    
    if (
$provider->token === 'rejected') {
        return 
OAUTH_TOKEN_REJECTED;
    } elseif (
$provider->token === 'revoked') {
        return 
OAUTH_TOKEN_REVOKED;
    }

    
$provider->token_secret "the_tokens_secret";
    return 
OAUTH_OK;
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top