Laracon EU Online 2021

OCI-Collection::append

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::appendAppends element to the collection

Descrierea

OCI-Collection::append ( mixed $value ) : bool

Appends element to the end of the collection.

Parametri

value

The value to be added to the collection. Can be a string or a number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top