PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

OCICollection::append

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCICollection::appendAppends element to the collection

Descrierea

OCICollection::append ( mixed $value ) : bool

Appends element to the end of the collection.

Parametri

value

The value to be added to the collection. Can be a string or a number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0 The OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top