PHP 7.4.25 Released!

OCICollection::assignElem

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCICollection::assignElemAssigns a value to the element of the collection

Descrierea

OCICollection::assignElem ( int $index , mixed $value ) : bool

Assigns a value to the element with index index.

Parametri

index

The element index. First index is 0.

value

Can be a string or a number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0 The OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top