PHP 8.0.0 Released!

OCI-Collection::assignElem

(No version information available, might only be in Git)

OCI-Collection::assignElemAssigns a value to the element of the collection

Descrierea

OCI-Collection::assignElem ( int $index , mixed $value ) : bool

Assigns a value to the element with index index.

Parametri

index

The element index. First index is 0.

value

Can be a string or a number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top