Laracon EU Online 2021

OCI-Collection::free

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::freeFrees the resources associated with the collection object

Descrierea

OCI-Collection::free ( ) : bool

Frees the resources associated with the collection object.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top