Laracon EU Online 2021

OCI-Collection::trim

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::trimTrims elements from the end of the collection

Descrierea

OCI-Collection::trim ( int $num ) : bool

Trims num of elements from the end of the collection.

Parametri

num

The number of elements to be trimmed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top