PHP Conference China 2020

OCI-Lob::append

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Lob::appendAdaugă datele dintr-un obiect de tip LOB în alt obiect de tip LOB

Descrierea

OCI-Lob::append ( OCI-Lob $lob_from ) : bool

Adaugă datele dintr-un obiect LOB la sfârșitul unui alt obiect de tip LOB.

Scrierea într-un obiect de tip LOB cu această metodă va eșua dacă zona tampon este activă. Înainte de adăugare trebuie să dezactivați zona tampon. Este posibil să fi nevoie să goliti zona tampon cu OCI-Lob::flush îninate de a o dezactiva.

Parametri

lob_from

Obiectul LOB din care se va copia.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top