PHP 7.4.18 Released!

OCILob::import

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCILob::importImports file data to the LOB

Descrierea

OCILob::import ( string $filename ) : bool

Writes data from the filename in to the current position of large object.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0 The OCI-Lob class was renamed to OCILob to align with PHP naming standards.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top