The PHP Online Conference 2021

OCI-Lob::rewind

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Lob::rewindMoves the internal pointer to the beginning of the large object

Descrierea

OCI-Lob::rewind ( void ) : bool

Sets the internal pointer to the beginning of the large object.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top