PHP 7.4.9 Released!

OCI-Lob::writeTemporary

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Lob::writeTemporaryScrie un LOB temporar

Descrierea

OCI-Lob::writeTemporary ( string $data [, int $lob_type = OCI_TEMP_CLOB ] ) : bool

Crează un LOB temporar și scrie data în el.

După ce terminați lucrul cu acest obiect trebuie să folosiți OCI-Lob::close.

Parametri

data

Datele ce vor fi scrise.

lob_type

Poate fi unul din următoarele:

  • OCI_TEMP_BLOB folosit pentru a crea un BLOB temporar
  • OCI_TEMP_CLOB folosit pentru a crea un CLOB temporar

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top