OCI-Lob::writeToFile

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Lob::writeToFilePseudonim pentru OCI-Lob::export()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: OCI-Lob::export().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top