PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

Funcții și Metode OCI8
Constantă Descriere
OCI_ASSOC Folosit cu funcția oci_fetch_all() și oci_fetch_array() pentru preluarea de rezultate sub forma unui array asociativ.
OCI_BOTH Folosit cu funcția oci_fetch_all() și oci_fetch_array() pentru preluarea rezultatelor sub forma unui array cu indecși atât asociativi cât și numerici.
OCI_COMMIT_ON_SUCCESS Modul de execuție a statementului Oracle pentru apelul la oci_execute(). Modificările vor fi salvate automat dacă statementul a fost executat cu succes.
OCI_CRED_EXT Folosit cu funcția oci_connect() pentru a folosi metoda de autentificare externă Oracle sau a sistemului de operare. Introdusă în PHP 5.3 și PECL OCI8 1.3.4.
OCI_DEFAULT Vedeți descrierea OCI_NO_AUTO_COMMIT.
OCI_DESCRIBE_ONLY Modul de execuție a statementului Oracle pentru apelul la oci_execute(). Acest mod poate fi folosit dacă se dorește preluarea de meta date, cum ar fi numele coloanelor, dar nu se dorește preluarea efectivă de rânduri din rezultat.
OCI_EXACT_FETCH Învechită. Modul de execuție a statementului Oracle. Folosit când aplicația știe câte rânduri va prelua. Acest mod oprește preluarea automată de rânduri pentru Oracle versiunea 8 sau mai nouă. Setul de rezultate este distrus după ce rândurile specificate sunt preluate rezultând în micșorarea resurselor folosite pe server.
OCI_FETCHSTATEMENT_BY_COLUMN Modul implicit pentru funcția oci_fetch_all().
OCI_FETCHSTATEMENT_BY_ROW Modul alternativ pentru funcția oci_fetch_all().
OCI_LOB_BUFFER_FREE Folosit cu funcția OCI-Lob::flush pentru eliberarea zonelor tampon.
OCI_NO_AUTO_COMMIT Modul de execuție a statementului Oracle pentru apelul la oci_execute(). Tranzacția nu este executată automat când se folosește acest mod. Pentru claritate în cod nou, folosiți această constantă în loc de constanta învechită echivalentă OCI_DEFAULT. Introdusă în PHP 5.3.2 (PECL OCI8 1.4).
OCI_NUM Folosită cu funcția oci_fetch_all() și oci_fetch_array() pentru preluarea rezultatului ca un array indexat numeric.
OCI_RETURN_LOBS Folosită cu funcția oci_fetch_array() pentru preluarea datelor din LOB în locul descriptorului.
OCI_RETURN_NULLS Folosită cu funcția oci_fetch_array() pentru a fi întoarse elemente goale în array atunci când valoarea din baza de date este null.
OCI_SEEK_CUR Folosită cu funcția OCILob::seek pentru a căuta poziția.
OCI_SEEK_END Folosită cu funcția OCILob::seek pentru a căuta poziția.
OCI_SEEK_SET Folosită cu funcția OCILob::seek pentru a căuta poziția.
OCI_SYSDATE Învechită.
OCI_SYSDBA Folosită cu funcția oci_connect() pentru conectarea cu privilegii SYSDBA. Opțiunea din php.ini oci8.privileged_connect trebuie activată pentru a se putea folosi această constantă.
OCI_SYSOPER Folosită cu funcția oci_connect() pentru a se conecta cu privilegii SYSOPER. Opțiunea din php.ini oci8.privileged_connect trebuie activată pentru a se putea folosi această constantă.
OCI_TEMP_BLOB Folosită cu funcția OCI-Lob::writeTemporary pentru a indica crearea unui obiect BLOB temporar.
OCI_TEMP_CLOB Folosită cu OCI-Lob::writeTemporary pentru a indica crearea unui obiect CLOB temporar.
Mapări OCI8 și definire tipuri
Constanta Descriere
OCI_B_BFILE Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cu obiecte BFILE.
OCI_B_BIN Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cu valori RAW.
OCI_B_BLOB Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea de obiecte BLOB.
OCI_B_BOL Folosită cu funcția oci_bind_by_name() pentru a mapa o variabilă PL/SQL BOOLEAN.
OCI_B_CFILEE Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cu obiecte CFILE.
OCI_B_CLOB Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cu obiecte CLOB.
OCI_B_CURSOR Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cursorilor, construiți în prealabil cu oci_new_descriptor().
OCI_B_INT Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor de tip INTEGER.
OCI_B_NTY Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea tipurilor de date numite. Notă: în PHP < 5.0 se numea OCI_B_SQLT_NTY.
OCI_B_NUM Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor de tip NUMBER.
OCI_B_ROWID Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea ROWID.
SQLT_AFC Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor de tip CHAR.
SQLT_AVC Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor de tip VARCHAR2.
SQLT_BDOUBLE Nu este disponibilă.
SQLT_BFILEE La fel ca OCI_B_BFILE.
SQLT_BFLOAT Nu este disponibilă.
SQLT_BIN La fel ca OCI_B_BIN.
SQLT_BLOB La fel ca OCI_B_BLOB.
SQLT_BOL La fel ca OCI_B_BOL.
SQLT_CFILEE La fel ca OCI_B_CFILEE.
SQLT_CHR Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor de tip VARCHAR2. De asemenea folosită și cu funcția oci_bind_by_name().
SQLT_CLOB La fel ca OCI_B_CLOB.
SQLT_FLT La fel ca oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor de tip FLOAT.
SQLT_INT La fel ca OCI_B_INT.
SQLT_LBI Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cu valori LONG RAW.
SQLT_LNG Folosită cu funcția oci_bind_by_name() la maparea cu valori LONG.
SQLT_LVC Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor cu valori LONG VARCHAR.
SQLT_NTY La fel ca OCI_B_NTY.
SQLT_NUM La fel ca OCI_B_NUM.
SQLT_ODT Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor cu valori LONG.
SQLT_RDD La fel ca OCI_B_ROWID.
SQLT_RSET La fel ca OCI_B_CURSOR.
SQLT_STR Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor cu valori STRING.
SQLT_UIN Nu este disponibilă.
SQLT_VCS Folosită cu funcția oci_bind_array_by_name() la maparea array-urilor cu valori VARCHAR.
Tipuri de descriptor OCI8
Constanta Descriere
OCI_DTYPE_FILE Această opțiune semnalizează funcției oci_new_descriptor() să inițializeze un descriptor nou de tip FILE.
OCI_DTYPE_LOB Această opțiune semnalizează funcției oci_new_descriptor() să inițializeze un descriptor nou de tip LOB..
OCI_DTYPE_ROWID Această opțiune semnalizează funcției oci_new_descriptor() să inițializeze un descriptor nou de tip ROWID.
OCI_D_FILE La fel ca OCI_DTYPE_FILE.
OCI_D_LOB La fel ca OCI_DTYPE_LOB.
OCI_D_ROWID La fel ca OCI_DTYPE_ROWID.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top