PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Unified ODBC Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
odbc.default_db * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_user * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_pw * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.check_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.defaultlrl "4096" PHP_INI_ALL  
odbc.defaultbinmode "1" PHP_INI_ALL  
odbc.default_cursortype "3" PHP_INI_ALL Available as of PHP 5.3.0

Notă: Entries marked with * are not implemented yet.

Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

odbc.default_db string

ODBC data source to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.default_user string

User name to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.default_pw string

Password to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.allow_persistent bool

Whether to allow persistent ODBC connections.

odbc.check_persistent bool

Check that a connection is still valid before reuse.

odbc.max_persistent int

The maximum number of persistent ODBC connections per process.

The maximum number of ODBC connections per process, including persistent connections.

odbc.defaultlrl int

Handling of LONG fields. Specifies the number of bytes returned to variables. See odbc_longreadlen() for details.

În cazul utilizării unui integer, valoarea este măsurată în octeți. De asemenea poate fi utilizată notația prescurtată, după cum este descris în acest FAQ.
odbc.defaultbinmode int

Handling of binary data. See odbc_binmode() for details.

odbc.default_cursortype int

Controls the ODBC cursor model. Possible values are SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY, SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN, SQL_CURSOR_DYNAMIC and SQL_CURSOR_STATIC (default).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top