ParentIterator::accept

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

ParentIterator::acceptDetermines acceptability

Descrierea

public ParentIterator::accept ( void ) : bool

Determines if the current element has children.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

TRUE if the current element is acceptable, otherwise FALSE.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top