PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Parle\Lexer::consume

(PECL parle >= 0.5.1)

Parle\Lexer::consumePass the data for processing

Descrierea

public Parle\Lexer::consume ( string $data ) : void

Consume the data for lexing.

Parametri

data

Data to be lexed.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top