Parle\Parser::reset

(PECL parle >= 0.7.1)

Parle\Parser::resetReset parser state

Descrierea

public Parle\Parser::reset ( int $tokenId = ? ) : void

Reset parser state using the given token id.

Parametri

tokenId

Token id.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top