PHP Conference China 2020

Parle\Parser::right

(PECL parle >= 0.5.1)

Parle\Parser::rightDeclare a token with right-associativity

Descrierea

public Parle\Parser::right ( string $tok ) : void

Declare a terminal with right associativity.

Parametri

tok

Token name.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top