The PHP Online Conference 2021

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/parle.

A DLL for this PECL extension is available under » http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/parle/.

Available configure options
OptionDescription
--enable-parleEnable parle extension.
--enable-parle-utf32Enable internal UTF-32 support. Available since parle 0.7.2.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top