PHP Conference China 2020

Necesități

Nu sunt necesare biblioteci externe pentru a asambla această extensie.

Totuși, pentru algoritmul de hashing al parolelor Argon2 este necesară biblioteca » libargon2. Începând cu PHP 7.3.0, este necesară libargon2 de versiune 20161029 sau ulterioară.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top