PHP 7.4.25 Released!

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

PostgreSQL configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
pgsql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.auto_reset_persistent "0" PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 4.2.0.
pgsql.ignore_notice "0" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0.
pgsql.log_notice "0" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

pgsql.allow_persistent bool

Whether to allow persistent Postgres connections.

pgsql.max_persistent int

The maximum number of persistent Postgres connections per process.

The maximum number of Postgres connections per process, including persistent connections.

pgsql.auto_reset_persistent int

Detect broken persistent links with pg_pconnect(). Needs a little overhead.

pgsql.ignore_notice int

Whether or not to ignore PostgreSQL backend notices.

pgsql.log_notice int

Whether or not to log PostgreSQL backends notice messages. The PHP directive pgsql.ignore_notice must be off in order to log notice messages.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
ewl at compressedtime dot com
7 years ago
Does "per process" mean the entire server process? or each process id (for forked processes)?
To Top