PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Phar::getAlias

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 1.2.1)

Phar::getAliasGet the alias for Phar

Descrierea

public Phar::getAlias ( ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the alias or null if there's no alias.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top