PHP 7.4.25 Released!

Phar::getPath

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Phar::getPathGet the real path to the Phar archive on disk

Descrierea

public Phar::getPath ( ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top